Ancient: Anubis / Legendary Set
  • Składa się z: Armor, Gloves, Helm and Ring
anubis-legendary-armor-912.jpg anubis-legendary-gloves-912.jpg anubis-legendary-helm-912.jpg anubis-ring-of-fire.jpg

Screens: Derbik [Tocra / Cylons]

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License