Energy Elf

Zaproponuj najlepsze wyposażenie dla EE, nie licząc się z ceną.

2x exc ring dd+hp - cena za jeden ok. 120-150b
- Damage Decrease +4% [DD] – zmiejsza obrażenia zadawane postaci o 4%.
- Increase HP +4% [HP] – zwiększa poziom życia o 4%.

O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License