Events Blood Castle
  • Blood Bone +1 (Noria)
  • Blood Bone +2 (Dungeon 3)
  • Blood Bone +3 (Lost Tower 1)
  • Scroll of Archangel +3 (Dungeon 3, Lost Tower 1)
  • Blood Bone +4 (Lost Tower 4)
  • Scroll of Archangel +4 (Lost Tower 4)
  • Blood Bone +5 (Atlans 4)
  • Scroll of Archangel +5 (Atlans 4)
Elf, Knight, Wizard Gladiator, Dark Lord
blodcastle.jpg not yet
O ile nie zaznaczono inaczej, treść tej strony objęta jest licencją Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License